POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, us informem que les dades facilitades per l’usuari formaran part d’un fitxer titularitat de la FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA, amb la finalitat d’atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de compra d’entrades a través del servei web, i també d’informar i transmetre informació respecte a l’esdeveniment o espectacle per al qual s’hagi fet una compra i sobre els altres serveis i productes que ofereix el Teatre de la Llotja. La FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA garanteix la confidencialitat de les dades obtingudes i l’adopció de les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb la legislació vigent, i es compromet a no utilitzar les dades amb finalitats incompatibles a les indicades i a no comunicar o cedir, llevat de les excepcions legalment previstes, les dades de caràcter personal. L’usuari garanteix que les dades que proporciona són exactes i actualitzades i es compromet a comunicar-ne a la FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA qualsevol rectificació o modificació. En el supòsit que faciliti dades d’una o diverses persones, l’usuari es fa responsable de l’acreditació del dret d’informació i del consentiment, de la licitud de la comunicació o cessió i del compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L’enviament del formulari emplenat amb les dades implica que l’usuari consent inequívocament el tractament de les seves dades i que, igualment, autoritza de forma expressa l’enviament d’informació comercial, ofertes o qualsevol altre missatge que contingui informació o publicitat del Teatre de la Llotja. Us informem que podeu exercir gratuïtament els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos per la legislació vigent davant del responsable del fitxer a l’adreça Av. Tortosa, 6-8, 25005 Lleida.