Per a més informació o dubtes podeu contactar amb Mireia Tena, mtena@teatredelallotja.cat, 973 221 155

Notes de Premsa

notes premsa

Material Gràfic

material gràfic